Bài trích
ĐC. 224
Khai trương và ký kết hợp tác ứng dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc /
DDC ĐC. 224
Tác giả CN BÍCH PHƯỢNG
Nhan đề Khai trương và ký kết hợp tác ứng dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc / BÍCH PHƯỢNG
Mô tả vật lý Tr.1
Tóm tắt Với nhiều tính năng thực sự mang lại tiện ích cho cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, sau thời gian thử nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh,từ nay ứng dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính sẽ được UBND tỉnh cho triển khai thực hiện tới các Trung tâm Hành chính công cấp huyện và 137 bộ phận một cửa cấp xã. Theo đó, chỉ cần một tài khoản zalo sử dụng trên chiếc điện thoại thông minh, người nộp hồ sơ bấm nút quan tâm Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc bằng cách quét mã QR, việc tương tác giữa người nộp hồ sơ với Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức bắt đầu. Toàn bộ các tính năng: Tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng mã số biên nhận và mã QR; tích hợp tra cứu hồ sơ của công dân qua Zalo theo số điện thoại; thông tin chủ động cho khách hàng khi tiếp nhận hồ sơ; tự động gửi tin nhắn thay đổi tình trạng giải quyết hồ sơ; thông tin cho khách hàng khi có kết quả; đăng ký nhận kết quả theo đường bưu điện bất kỳ thời điểm nào; ủy quyền việc nhận kết quả giải quyết qua Zalo mà không phải sử dụng văn bản giấy và xác nhận của địa phương… sẽ giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính mà không cần phải đến tận nơi.
Nguồn trích Vĩnh Phúc- Số: 4932 Ngày: 04/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158087
00222
0042A648099-587B-4ADC-94F4-E65B109A37B6
005201912251021
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191225102533|bbinhtv|c20191108093154|dhanha|y20191108093045|zhanha
082 |aĐC. 224
100 |aBÍCH PHƯỢNG
245 |aKhai trương và ký kết hợp tác ứng dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc / |cBÍCH PHƯỢNG
300 |aTr.1
520 |aVới nhiều tính năng thực sự mang lại tiện ích cho cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, sau thời gian thử nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh,từ nay ứng dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính sẽ được UBND tỉnh cho triển khai thực hiện tới các Trung tâm Hành chính công cấp huyện và 137 bộ phận một cửa cấp xã. Theo đó, chỉ cần một tài khoản zalo sử dụng trên chiếc điện thoại thông minh, người nộp hồ sơ bấm nút quan tâm Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc bằng cách quét mã QR, việc tương tác giữa người nộp hồ sơ với Trung tâm hành chính công tỉnh chính thức bắt đầu. Toàn bộ các tính năng: Tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng mã số biên nhận và mã QR; tích hợp tra cứu hồ sơ của công dân qua Zalo theo số điện thoại; thông tin chủ động cho khách hàng khi tiếp nhận hồ sơ; tự động gửi tin nhắn thay đổi tình trạng giải quyết hồ sơ; thông tin cho khách hàng khi có kết quả; đăng ký nhận kết quả theo đường bưu điện bất kỳ thời điểm nào; ủy quyền việc nhận kết quả giải quyết qua Zalo mà không phải sử dụng văn bản giấy và xác nhận của địa phương… sẽ giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính mà không cần phải đến tận nơi.
773 |tVĩnh Phúc|i4932|d04/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào