Bài trích
ĐC. 259
Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân /
DDC ĐC. 259
Tác giả CN HOÀNG VĂN MINH
Nhan đề Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân / HOÀNG VĂN MINH
Mô tả vật lý Tr.6
Tóm tắt Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 1/1/1997, 25 năm qua dưới sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chính quyền, sự phối hợp của các Sở ban ngành đoàn thể và các địa phương, Hội đã có bước phát triển nhanh, vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Toàn tỉnh hiện có 69.886 hội viên đạt 98,53% CCB vào Hội. Các hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Nội bộ đoàn kết có quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội, Cấp ủy và Chính quyền giao cho.
Nguồn trích Cựu chiến binh Việt Nam- Số: 1305 Ngày: 07/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158089
00222
00494229F4D-D3C0-4E5A-9A85-444DC9E1E52D
005202001031040
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200103104545|bbinhtv|c20191225102644|dbinhtv|y20191108144040|zhanha
082 |aĐC. 259
100 |aHOÀNG VĂN MINH
245 |aHội CCB tỉnh Vĩnh Phúc xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân / |cHOÀNG VĂN MINH
300 |aTr.6
520 |aHội CCB tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập ngày 1/1/1997, 25 năm qua dưới sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chính quyền, sự phối hợp của các Sở ban ngành đoàn thể và các địa phương, Hội đã có bước phát triển nhanh, vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Toàn tỉnh hiện có 69.886 hội viên đạt 98,53% CCB vào Hội. Các hội viên luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ. Nội bộ đoàn kết có quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội, Cấp ủy và Chính quyền giao cho.
773 |tCựu chiến binh Việt Nam|i1305|d07/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào