Bài trích
ĐC. 0(92)
Hội viên vượt khó phát triển kinh tế /
DDC ĐC. 0(92)
Tác giả CN LÊ THỊ LAN
Nhan đề Hội viên vượt khó phát triển kinh tế / LÊ THỊ LAN
Mô tả vật lý Tr.6
Tóm tắt Đó là thương binh Phí Văn Quyết, sinh năm 1952, thôn Phú Trưng, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1993, anh xuất ngũ với thương tật 41%, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi tìm hiểu, anh quyết định sang Lào lao động phổ thông và nhận thấy thị trường Lào có nhu cầu xây dựng công trình. Anh vận động anh em và đưa người thân có tay nghề mộc, điện, hàn... sang Lào, thành lập Công ty THHH xây dựng và thủy lợi Som Mạ Som. Hiện nay, công ty có gần 100 lao động là người quê hương, trong đó có 40 người là hội viên và con hội viên CCB. Có điều kiện kinh tế, anh tham gia ủng hộ các quỹ xây dựng địa phương và giúp đỡ người nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 233 triệu đồng, giúp vốn cho những người khó khăn làm ăn không lấy lãi. ..
Nguồn trích Cựu chiến binh Việt Nam- Số: 1305 Ngày: 07/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158090
00222
004C63437F2-39B8-4269-9486-A41EE7AA1BA0
005201912251022
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191225102704|bbinhtv|y20191108150205|zhanha
082 |aĐC. 0(92)
100 |aLÊ THỊ LAN
245 |aHội viên vượt khó phát triển kinh tế / |cLÊ THỊ LAN
300 |aTr.6
520 |aĐó là thương binh Phí Văn Quyết, sinh năm 1952, thôn Phú Trưng, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1993, anh xuất ngũ với thương tật 41%, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau khi tìm hiểu, anh quyết định sang Lào lao động phổ thông và nhận thấy thị trường Lào có nhu cầu xây dựng công trình. Anh vận động anh em và đưa người thân có tay nghề mộc, điện, hàn... sang Lào, thành lập Công ty THHH xây dựng và thủy lợi Som Mạ Som. Hiện nay, công ty có gần 100 lao động là người quê hương, trong đó có 40 người là hội viên và con hội viên CCB. Có điều kiện kinh tế, anh tham gia ủng hộ các quỹ xây dựng địa phương và giúp đỡ người nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 233 triệu đồng, giúp vốn cho những người khó khăn làm ăn không lấy lãi. ..
773 |tCựu chiến binh Việt Nam|i1305|d07/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào