Bài trích
ĐC. 41
Vĩnh Phúc gọi đầu tư Dự án Khu đô thị mới tại xã Cao Minh /
DDC ĐC. 41
Tác giả CN TB
Nhan đề Vĩnh Phúc gọi đầu tư Dự án Khu đô thị mới tại xã Cao Minh / TB
Mô tả vật lý Tr.13
Tóm tắt UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án có sử dụng đất với tổng diện tích 22,6ha, hiện trạng đất chủ yếu là đất nông nghiệp và đường giao thông nội đồng, đất giao thông khu vực. Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án khoảng 264 tỷ đồng.
Nguồn trích Khoa học và đời sống- Số: 134 Ngày: 08/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158091
00222
0043EA616F7-97C9-4AEE-A938-C41680F7D0A6
005202001031046
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20200103105107|bbinhtv|c20191226093457|dbinhtv|y20191108150746|zhanha
082 |aĐC. 41
100 |aTB
245 |aVĩnh Phúc gọi đầu tư Dự án Khu đô thị mới tại xã Cao Minh / |cTB
300 |aTr.13
520 |aUBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư phát triển đô thị tại xã Cao Minh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dự án có sử dụng đất với tổng diện tích 22,6ha, hiện trạng đất chủ yếu là đất nông nghiệp và đường giao thông nội đồng, đất giao thông khu vực. Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án khoảng 264 tỷ đồng.
773 |tKhoa học và đời sống|i134|d08/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào