Bài trích
ĐC. 24
Tam Đảo băng băng về đích NTM /
DDC ĐC. 24
Tác giả CN PV
Nhan đề Tam Đảo băng băng về đích NTM / PV
Mô tả vật lý Tr.14
Tóm tắt Ngay từ khi bắt đầu xây dựng NTM, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung hoàn thành các tiêu chí cơ bản, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, sử dụng nguồn lao động nông thôn. Sau 10 năm, huyện Tam Đảo đã có 8/8 xã hoàn thành xây dựng NTM theo đúng quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đến hết năm 2018, huyện Tam Đảo đã đạt 100% số xã được công nhận chuẩn NTM, toàn huyện đạt 100% tiêu chí.
Nguồn trích Nông thôn ngày nay- Số: 268 Ngày: 08/11/2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00158092
00222
004257EB110-9C22-4F5E-9706-872FBD1E6F65
005201912251023
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20191225102724|bbinhtv|y20191108151406|zhanha
082 |aĐC. 24
100 |aPV
245 |aTam Đảo băng băng về đích NTM / |cPV
300 |aTr.14
520 |aNgay từ khi bắt đầu xây dựng NTM, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung hoàn thành các tiêu chí cơ bản, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, sử dụng hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, sử dụng nguồn lao động nông thôn. Sau 10 năm, huyện Tam Đảo đã có 8/8 xã hoàn thành xây dựng NTM theo đúng quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Đến hết năm 2018, huyện Tam Đảo đã đạt 100% số xã được công nhận chuẩn NTM, toàn huyện đạt 100% tiêu chí.
773 |tNông thôn ngày nay|i268|d08/11/2019

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào