Sách
305.409597 V.121.Đ
Vấn đề phụ nữa ở nước ta /
DDC 305.409597
Tác giả CN Phan Khôi
Nhan đề Vấn đề phụ nữa ở nước ta / Phan Khôi; Lại Nguyên Ân giới thiệu, tuyển chọn
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ, 2016
Mô tả vật lý 632tr. ; 24cm
Tóm tắt Đề cập hầu hết các khía cạnh căn bản của vấn đề phụ nữ; từ đòi hỏi xem xét người nữ trong tư cách làm người nói chung chứ không chỉ trong tư cách làm vợ, làm mẹ và nêu các vấn đề phụ nữ với quốc sự (chính trị), vấn đề nữ lưu giáo dục, nữ công, nhân phẩm và hôn nhân gia đình...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Phụ nữ
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202002212
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159727
00211
004544BCC7B-0A3C-449D-995B-DF8E350D6D8F
005202009241014
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20200924101636|zlethietmay
082 |a305.409597|bV.121.Đ
100 |aPhan Khôi
245 |aVấn đề phụ nữa ở nước ta / |cPhan Khôi; Lại Nguyên Ân giới thiệu, tuyển chọn
260 |aH. : |bPhụ nữ, |c2016
300 |a632tr. ; |c24cm
520 |aĐề cập hầu hết các khía cạnh căn bản của vấn đề phụ nữ; từ đòi hỏi xem xét người nữ trong tư cách làm người nói chung chứ không chỉ trong tư cách làm vợ, làm mẹ và nêu các vấn đề phụ nữ với quốc sự (chính trị), vấn đề nữ lưu giáo dục, nữ công, nhân phẩm và hôn nhân gia đình...
651 |aViệt Nam
653 |aPhụ nữ
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202002212
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202002212 Kho Mượn tầng 2 305.409597 V.121.Đ Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào