Bài trích
Cựu chiến binh vượt khó, làm giàu /
Tác giả CN THÙY LINH
Nhan đề Cựu chiến binh vượt khó, làm giàu / THÙY LINH
Mô tả vật lý Tr. 1
Tóm tắt Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Tính, thôn Phú Cường, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc đã nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế gia đình, trở thành điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế trong các cấp hội CCB và ở địa phương. Năm 1991, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Phạm Văn Tính tích cực tham gia lao động, sản xuất với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2016, ông vay vốn từ Ngân hàng NN&PTNT và từ nguồn quỹ của Hội CCB quyết định nuôi trâu theo hình thức chăn thả, vừa tiết kiệm được thức ăn chăn nuôi, vừa cho chất lượng thịt tốt hơn, giá bán cao hơn. Chuẩn bị kỹ càng, thận trọng trong chăn nuôi, 6 năm nay, đàn trâu của CCB Phạm Văn Tính luôn có chất lượng thịt tốt, có đầu ra ổn định và ngày càng phát triển. Đến nay, sau 6 năm, gia đình ông duy trì nuôi trâu thịt với quy mô 40 - 50 con/lứa, mỗi lứa khoảng 1 năm, thu lãi 20 - 30 triệu đồng/tháng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, CCB Phạm Văn Tính còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của xã, huyện và hội CCB các cấp, ủng hộ các hoạt động tình nghĩa; nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho các hội viên CCB.
Nguồn trích Báo Vĩnh Phúc- Số: 5563 Ngày: 17/05/2022
000 00000nab#a2200000ui#4500
00161358
00222
00457790D3F-71E9-4F8A-AD5C-6AA192CF36E7
005202205240949
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220524095119|zthanhhuyen
100 |aTHÙY LINH
245 |aCựu chiến binh vượt khó, làm giàu / |cTHÙY LINH
300 |aTr. 1
520 |aPhát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Tính, thôn Phú Cường, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc đã nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế gia đình, trở thành điển hình trong phong trào thi đua phát triển kinh tế trong các cấp hội CCB và ở địa phương. Năm 1991, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Phạm Văn Tính tích cực tham gia lao động, sản xuất với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Năm 2016, ông vay vốn từ Ngân hàng NN&PTNT và từ nguồn quỹ của Hội CCB quyết định nuôi trâu theo hình thức chăn thả, vừa tiết kiệm được thức ăn chăn nuôi, vừa cho chất lượng thịt tốt hơn, giá bán cao hơn. Chuẩn bị kỹ càng, thận trọng trong chăn nuôi, 6 năm nay, đàn trâu của CCB Phạm Văn Tính luôn có chất lượng thịt tốt, có đầu ra ổn định và ngày càng phát triển. Đến nay, sau 6 năm, gia đình ông duy trì nuôi trâu thịt với quy mô 40 - 50 con/lứa, mỗi lứa khoảng 1 năm, thu lãi 20 - 30 triệu đồng/tháng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, CCB Phạm Văn Tính còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của xã, huyện và hội CCB các cấp, ủng hộ các hoạt động tình nghĩa; nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho các hội viên CCB.
773 |tBáo Vĩnh Phúc|i5563|d17/05/2022

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào