Bài trích
Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ /
Tác giả CN ĐÀO DUY TUẤN
Nhan đề Lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ / ĐÀO DUY TUẤN
Mô tả vật lý Tr. 6
Tóm tắt Quốc lộ 2 là tuyến đường quan trọng của mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc, kết nối các tỉnh phía Tây Bắc với thủ đô Hà Nội nên có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Tuy nhiên, đoạn quốc lộ 2 từ TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc lên TP Việt Trì (Phú Thọ) rất hẹp, chưa được cải tạo, nâng cấp, chỉ có 2 làn xe hỗn hợp. Thế nhưng, nhiều năm nay, người dân khu vực xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) lại lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ, khiến đoạn đường này càng thêm hẹp, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị chính quyền xã Bồ Sao và các lực lượng chức năng của huyện Vĩnh Tường sớm chấn chỉnh triệt để tình trạng này.
Nguồn trích Quân đội nhân dân- Số: 21954 Ngày: 26/05/2022
000 00000nab#a2200000ui#4500
00161360
00222
004EC107473-0F6B-4B2A-8419-35AA0E8431F7
005202205270829
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220527083134|zthanhhuyen
100 |aĐÀO DUY TUẤN
245 |aLấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ / |cĐÀO DUY TUẤN
300 |aTr. 6
520 |aQuốc lộ 2 là tuyến đường quan trọng của mạng lưới giao thông khu vực phía Bắc, kết nối các tỉnh phía Tây Bắc với thủ đô Hà Nội nên có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Tuy nhiên, đoạn quốc lộ 2 từ TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc lên TP Việt Trì (Phú Thọ) rất hẹp, chưa được cải tạo, nâng cấp, chỉ có 2 làn xe hỗn hợp. Thế nhưng, nhiều năm nay, người dân khu vực xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) lại lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để họp chợ, khiến đoạn đường này càng thêm hẹp, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị chính quyền xã Bồ Sao và các lực lượng chức năng của huyện Vĩnh Tường sớm chấn chỉnh triệt để tình trạng này.
773 |tQuân đội nhân dân|i21954|d26/05/2022

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào