Bài trích
Nữ quân nhân xung kích trên tuyến đầu chống dịch /
Tác giả CN THU THỦY
Nhan đề Nữ quân nhân xung kích trên tuyến đầu chống dịch / THU THỦY
Mô tả vật lý Tr. 1
Tóm tắt Nhắc đến Thiếu tá QNCN Đỗ Thanh Thủy, Nhân viên Ủy ban Kiểm tra Đảng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, mọi người thường nhận xét chị có tác phong nhanh nhẹn và tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm hết mình với công việc. Đặc biệt, trên mặt trận phòng, chống dịch Covid 19, chị luôn xung kích đi đầu, là tấm gương sáng trong PTTĐ quyết thắng của đơn vị thời gian qua. Trên cương vị công tác, Thiếu tá QNCN Đỗ Thanh Thủy luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hơn 20 năm công tác, dù công việc đôi lúc gặp nhiều khó khăn, áp lực, nhưng Thiếu tá QNCN Đỗ Thanh Thủy luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Nguồn trích Quân khu Hai- Số: 1183 Ngày: 05/05/2022
000 00000nab#a2200000ui#4500
00161367
00222
004A389DDFE-975C-4DBE-B0B9-F96E2A4B7A6F
005202205271541
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220527154307|zthanhhuyen
100 |aTHU THỦY
245 |aNữ quân nhân xung kích trên tuyến đầu chống dịch / |cTHU THỦY
300 |aTr. 1
520 |aNhắc đến Thiếu tá QNCN Đỗ Thanh Thủy, Nhân viên Ủy ban Kiểm tra Đảng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, mọi người thường nhận xét chị có tác phong nhanh nhẹn và tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm hết mình với công việc. Đặc biệt, trên mặt trận phòng, chống dịch Covid 19, chị luôn xung kích đi đầu, là tấm gương sáng trong PTTĐ quyết thắng của đơn vị thời gian qua. Trên cương vị công tác, Thiếu tá QNCN Đỗ Thanh Thủy luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hơn 20 năm công tác, dù công việc đôi lúc gặp nhiều khó khăn, áp lực, nhưng Thiếu tá QNCN Đỗ Thanh Thủy luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
773 |tQuân khu Hai|i1183|d05/05/2022

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào