Sách
658.8 FR.201.M
Free marketing - 101 ý tưởng phát triển doanh nghiệp với chi phí thấp /
DDC 658.8
Tác giả CN Cockrum, Jim
Nhan đề Free marketing - 101 ý tưởng phát triển doanh nghiệp với chi phí thấp / Jim Cockrum ; Phạm Cẩm Chi dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Lao động - xã hội, Công ty Sách Alpha, 2018
Mô tả vật lý 500tr. ; 21cm
Tóm tắt Hướng dẫn các hoạt động tiếp thị trên mọi cách thức, nhất là trực tuyến dựa trên những trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Foursquare, những cách tiếp cận khách hàng qua e-mail cũng như giới thiệu, quảng bá sản phẩm bằng việc đưa ra những hình ảnh sống động, những video clip chứa đựng nhiều lời khuyên hữu ích cho khán giả, khách hàng được đăng tải lên Youtube, đồng thời hướng dẫn cách phát tán chúng một cách rộng rãi...
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Tiếp thị
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201004650
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202007013-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00163793
00211
004FA27EC1A-0A36-4D03-BBB3-E96859451B1A
005202308211616
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|y20230821161826|zlethietmay
082 |a658.8|bFR.201.M
100 |aCockrum, Jim
245 |aFree marketing - 101 ý tưởng phát triển doanh nghiệp với chi phí thấp / |cJim Cockrum ; Phạm Cẩm Chi dịch
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |bLao động - xã hội, Công ty Sách Alpha, |c2018
300 |a500tr. ; |c21cm
520 |aHướng dẫn các hoạt động tiếp thị trên mọi cách thức, nhất là trực tuyến dựa trên những trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter, Foursquare, những cách tiếp cận khách hàng qua e-mail cũng như giới thiệu, quảng bá sản phẩm bằng việc đưa ra những hình ảnh sống động, những video clip chứa đựng nhiều lời khuyên hữu ích cho khán giả, khách hàng được đăng tải lên Youtube, đồng thời hướng dẫn cách phát tán chúng một cách rộng rãi...
653 |aDoanh nghiệp
653 |aBí quyết thành công
653 |aTiếp thị
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201004650
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202007013-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201004650 Kho Đọc tầng 2 658.8 FR.201.M Sách tiếng Việt 1
2 202007013 Kho Mượn tầng 2 658.8 FR.201.M Sách tiếng Việt 2
3 202007014 Kho Mượn tầng 2 658.8 FR.201.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào