Sách
959.57051092 H.452.K
Hồi ký Lý Quang Diệu /
DDC 959.57051092
Tác giả CN Lý Quang Diệu
Nhan đề Hồi ký Lý Quang Diệu / Lý Quang Diệu
Nhan đề T2Từ thế giới thứ ba vương lên thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 849tr. ; 24cm
Tóm tắt Quá trình xây dựng và phát triển vượt bậc của đất nước Singapore từ khi tách khỏi Malaysia dưới sự lãnh đạo của Lý Quang Diệu; các vấn đề, sự kiện, quan hệ quốc tế quan trọng trong giai đoạn 1965-2000 được phản ánh dưới góc nhìn của Lý Quang Diệu
Từ khóa tự do Cuộc đời
Từ khóa tự do Lý Quang Diệu
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Hồi kí
Từ khóa tự do Chính trị gia
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201005252
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202008041-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164372
00211
0046FD382BB-AE36-4050-B51D-C4A7990EE4A9
005202403111617
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c459000
039|a20240311162132|blethietmay|y20240222085531|zBuithuy
082 |a959.57051092|bH.452.K
100 |aLý Quang Diệu
245 |aHồi ký Lý Quang Diệu / |cLý Quang Diệu
245|nT2|pTừ thế giới thứ ba vương lên thứ nhất
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a849tr. ; |c24cm
520 |aQuá trình xây dựng và phát triển vượt bậc của đất nước Singapore từ khi tách khỏi Malaysia dưới sự lãnh đạo của Lý Quang Diệu; các vấn đề, sự kiện, quan hệ quốc tế quan trọng trong giai đoạn 1965-2000 được phản ánh dưới góc nhìn của Lý Quang Diệu
653 |aCuộc đời
653 |aLý Quang Diệu
653 |aSự nghiệp
653 |aHồi kí
653 |aChính trị gia
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201005252
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202008041-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201005252 Kho Đọc tầng 2 959.57051092 H.452.K Sách tiếng Việt 1
2 202008041 Kho Mượn tầng 2 959.57051092 H.452.K Sách tiếng Việt 2
3 202008042 Kho Mượn tầng 2 959.57051092 H.452.K Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào