Ngày đăng: 14/06/2023 10:15
Lượt xem: 2829
Thư viện tỉnh tham dự hội thảo: " Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng Trung du va miền núi phía Bắc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 9/6/2023, Đoàn Thư viện tỉnh, do ông Lê Văn Minh, Giám đốc làm trưởng đoàn tham dự  Hội thảo “Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Yên Bái.

          Nội dung Hội thảo nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó Nghị quyết đã giao Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng “Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Sau khi nghe đề dẫn Hội thảo, các nhà khoa học Thông tin-Thư viện, Hội thư viện Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Công an nhân dân, đại diện OCLC mạng lưới Thư viện toàn cầu tại Việt Nam, Thư viện các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Trị, An Giang,... đã phát biểu tham luận về cơ sở pháp lý trong xây dựng đề án; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng mô hình thư viện cơ sở thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thông tin, giải trí cho đồng bào các dân tộc miền núi, biên giới vùng trung du; đặc biệt là trong việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

 Đồng thời thông qua Hội thảo, nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống thư viện cơ sở các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc, qua đó xác định những thuận lợi, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo “ Đề án xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để trình Chính phủ phê duyệt./.

Nguyễn Anh Ngọc