Ngày đăng: 05/08/2021 10:11
Lượt xem: 34929
Thông Báo về việc tạm ngừng phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh

             SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

                      THƯ VIỆN TỈNH VĨNH PHÚC

 

THÔNG BÁO

Thực hiện Văn bản số 994/SVHTT&DL-VP ngày 05/8/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc triển khai thực hiện Văn bản số 6555/CV-BCĐ ngày 03/8/2021 của BCĐ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bắt đầu từ ngày 05/8/2021, Thư viện tỉnh ngừng phục vụ bạn đọc cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

                                                                                                                                                                                                     Trân trọng!