Ngày đăng: 18/11/2021 14:32
Lượt xem: 59
Liên kết website

Địa chỉ website các thư viện

1. Thư viện liên kết, có thể tải tài liệu toàn văn

STT

Tên Đơn vị

Địa chỉ trang web

1

Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành

http://tailieuso.ntt.edu.vn/

2

Thư viện Đại học Thái Nguyên

http://www.lrc.tnu.edu.vn/

3

Thư viện Đại học mở Hà Nội

http://thuvien.hou.edu.vn

4

Thư viện Đại học An Giang

http://lib.agu.edu.vn

5

Thư viện số đại học Hà Nội

http://elib.hanu.vn:88/

6

Thư Viện Trung Tâm - ĐHQG  TPHCM

http://proxy.vnulib.edu.vn:2048/menu

7

Mạng Thông Tin Khoa học công nghệ Tp.HCM

http://library.cesti.gov.vn/Opac/search/Eview/index.asp

8

Thư viện pháp luật

http://thuvienphapluat.vn

9

Thư viện thế giới

http://community.worldlibrary.org

2. Liên chi hội thư viện Đại học phía Nam - VILASAL với hơn 70 hội viện. Địa chỉ trang web VILASALhttp://vilasal.org.vn/

STT

 Danh sách Hội viên của VILASAL 

Địa chỉ trang web

1

Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật

http://lib.uel.edu.vn/

2

Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp

http://thuvien.dthu.edu.vn

3

Thư viện Trường Đại học Sài Gòn

http://lib.sgu.edu.vn/

4

Thư viện Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

http://lib.caothang.edu.vn/

5

Thư viện Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

http://lib.iuh.edu.vn/vi/

6

Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiện

http://www.glib.hcmuns.edu.vn

7

Thư viện Đại học Mỹ thuật TP. HCM

http://hcmufa.edu.vn/thu-vien/

8

Thư viện Đại học Thủ Dầu Một

http://lib.tdmu.edu.vn/

9

Thư viện Đại học An Giang

http://lib.agu.edu.vn/

10

Thư viện Trường CĐ Giao thông Vận tải 3

http://lib.hcmct3.edu.vn/

11

Thư viện Đại học Tiền Giang

http://thuvienso.tgu.edu.vn/

12

Thư viện Đại học Bách Khoa TP. HCM

http://www.lib.hcmut.edu.vn/

13

Thư viện Cao đẳng Công thương TP. HCM

http://thuvien.hitu.edu.vn/

14

Thư viện Đại học Y Dược

http://thuvien.yds.edu.vn/

15

Thư viện Đại học Kinh tế TP. HCM

http://www.lib.ueh.edu.vn/

16

Thư viện Đại học Bình Dương

http://thuvien.bdu.edu.vn/

17

Thư viện ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

http://pnt.tailieu.vn/

18

Thư viện Đại học Nông Lâm

http://elib.hcmuaf.edu.vn/

19

Thư viện ĐH DL Văn Lang

http://thuvien.vanlanguni.edu.vn/

20

Thư viện trường CĐ Sư phạm Huế

http://klfcdsp.huecity.vn/

21

Thư viện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

http://elib.ntt.edu.vn/

22

Trường CĐ Sư phạm Gia Lai

http://cdspgialai.edu.vn/

23

Thư viện Đại học Ngân Hàng TP. HCM

http://library.buh.edu.vn/Default.aspx

24

Thư viện Đại học Mở TP. HCM

http://thuvien.ou.edu.vn/

25

Thư viện đại học Nha Trang

http://thuvien.ntu.edu.vn/

26

Thư viện ĐH Tài Chính Marketting

http://thuvien.ufm.edu.vn/

27

Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia

http://www.vnulib.edu.vn/#1

28

Thư viện ĐH Sư phạm TP.HCM

http://lib.hcmup.edu.vn/

29

Thư viện Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM

http://lib.hcmup.edu.vn/

30

Thư viện Trường Đại học Trà Vinh

http://lib.tvu.edu.vn/

31

Trung tâm Thông tin tư liệu Đại học Đà Nẵng

http://www.lirc.udn.vn/

32

Thư viện ĐH Sư phạm Kỹ Thuật

http://lib.hcmute.edu.vn/

33

Thư viện ĐH Ngọai ngữ Tin học TP.HCM

http://www.huflit.edu.vn/

34

Thư viện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

http://lib.hutech.edu.vn/

35

Thư viện ĐH Tây Nguyên

http://tn.ttn.edu.vn/thuvien/

36

Thư viện ĐH Duy Tân

http://elib.duytan.edu.vn/

37

Thư viện ĐH Văn Hiến

http://tv.vhu.edu.vn/

38

Thư viện ĐH Luật TP.HCM

http://hcmulaw.cloudgate.vn/#login

39

Thư viện ĐH Công nghệ Sài Gòn

http://itpc.edu.vn/nguon-tai-nguyen/thu-vien/

40

Thư viện ĐH Cần Thơ

http://www.lrc.ctu.edu.vn/

41

Thư viện ĐH Đà Lạt

http://thuvien.dlu.edu.vn/

42

Thư viện ĐH DL Hùng Vương

http://hungvuong.edu.vn/thuvien/

43

Thư viện ĐH Quảng Nam

http://117.3.146.91/opac/

44

Thư viện ĐH Công nghệ Đồng Nai

http://dnulib.edu.vn/

45

Thư viện Học viện Hàng không

http://vaa.edu.vn/thu-vien

46

Thư viện Đại học Đồng Nai

http://dnulib.edu.vn/

47

Thư viện ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

http://thuvien.hufi.vn/

48

Thư viện ĐH Kinh tế Đà Nẵng

http://lib.due.edu.vn/

49

Thư viện ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu

http://thuvienso.bvu.edu.vn/

50

Thư viện Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục

http://www.iemh.edu.vn/

51

Thư viện Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiến thức Ngọai ngữ Ngọai giao

http://www.cefalt.edu.vn

52

Thư viện Trường CĐ Sư phạm Đaklak

http://www.dlc.edu.vn/lt.aspx?cid=326

53

Thư viện Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM

http://lib.hiast.edu.vn/

54

Thư viện Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt

http://cdspdalat.edu.vn/

55

Thư viện Trường CĐ Sư phạm Bến Tre

http://www.cdbt.edu.vn/

56

Thư viện Đại học Văn hóa TP. HCM

http://lib.hcmuc.edu.vn/

57

Thư viện Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt

http://113.161.190.196:8080/thuvienso/

58

Thư viện ĐH Phạm Văn Đồng

http://thuvienso.pdu.edu.vn/

59

Thư viện Trường Đại học Phú Yên

http://thuvien.pyu.edu.vn

60

Thư viện CĐ Công nghệ Thủ Đức

http://lib.tdc.edu.vn/

61

Thư viện ĐH Kiến trúc TP.HCM

lib.uah.edu.vn

62

Thư viện CĐ Kinh tế Đối ngoại TPHCM

http://www.ktdn.edu.vn/thu-vien/sach-moi-1

63

Thư viện ĐH Thủ Dầu Một

lib.tdmu.edu.vn/

64

Thư viện Trường Dự bị Đại học

www.hcmpreu.edu.vn

65

Thư viện ĐH An Ninh

Km 18 Xa lộ Hà Nội, P.Linh Trung, Q.TĐ, TPHCM

66

Thư viện ĐH Luật TP.HCM

http://hcmulaw.cloudgate.vn/#login

67

Thư viện Học viện Hành Chánh Quốc Gia

10 Đường 3-2, P.12, Q.10, TP.HCM

68

Thư viện Trường CĐ Nghề Việt Mỹ

21 Lê Quý Đôn, Q.3, TPHCM

69

Thư viện CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM

5 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP HCM

70

Thư viện Truờng ĐH Sân Khấu Điện Ảnh

125 Cống Quỳnh, Q.1, TP. HCM

71

Thư viện Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh

Khu phố Ninh Trung, P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh